• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji

Aby zostać lekarzem należy skończyć trudne studia medyczne, odbyć staż w szpitalu bądź też przychodni i dopiero wówczas można rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł lekarza zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednakże tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie nieraz przeprowadza się usg warszawa. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalność, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze zawodowcy muszą się wciąż kształcić, bowiem medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek medycznych i udział w konferencjach czy sympozjach lekarskich.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Sprawdź to

3. Kliknij

4. Zobacz stronę

5. Otwórz link

Categories: Medycyna

Comments are closed.